Disclaimer

Deze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Voetreflexpraktijk Essenzi. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend informatief en geen aanbod (tot het verrichten van diensten), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Voor een behandeling en/of advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met Voetreflexpraktijk Essenzi. Op deze diensten zijn de door Voetreflexpraktijk Essenzi gedeponeerde Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op deze site.

Rechten

De rechten over deze site en alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij Voetreflexpraktijk Essenzi, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Voetreflexpraktijk Essenzi niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvuldigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm dan ook.

Aansprakelijkheid

Voetreflexpraktijk Essenzi heeft de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Voetreflexpraktijk Essenzi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Voetreflexpraktijk Essenzi heeft alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Voetreflexpraktijk Essenzi is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

De Algemene voorwaarden van Voetreflexpraktijk Essenzi zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58656944.